هر کس, در هر جایی به دلیلی می نویسد . گاه بعضی ها به عنوان درد دل با خود و شاید دیگران می نویسند و بعضی ها می نویسند چون ایده ای دارند که دوست دارند به نگارش در بیاید و مکتوب و ثبت شود .

دلیل برای نوشتن بسیار است . هر آدم یک دنیای مستقل و ذهنی متفاوت از سایرین دارد . پس دلایل بی نهایت است .

و من, می نویسم, برای گفتن و ترسیم مسائلی که شاید شکلی ندارند . با تصویر یک مسئله, و دیده شدنش, بی شک می توان آنرا بهتر شناخت و اگر قرار بر حل آن یا اسلاح آن باشد, از این طریق می توان بهتر عمل کرد . همیشه دردهایی هست, رنج هایی هست, ترس هایی هست, که تنها راه از بین بردنشان, روبرو شدن با آن است . درگیر شدن با آن است . نگاه به آن است .

اگر رو برگردانیم و نخواهیم که ببینیم, پس آن مسئله همیشه در جای خود باقی می ماند . و گاه اینها جان میگیرند و رشد می کنند و کار را به جایی می رسانند که هر کجا را که نگاه کنی, فقط همان را می بینی و دیگر جایی نیست که اثری از آن نباشد .

اگر گفتند این فیلم درباره این یا آن موضوع ساخته شده است, یا بگویند این یا آن مقاله در مورد فلان موضوع است,

بدان که تصمیم دارند مطرح کنند, تا بدانی و بشناسی اش . و اگر روی گردان شوی, بدان آن موضوع برای تو همیشه بسته و دانسته هایت به آن محدود خواهد بود .

شاااید اغلب دانشمندان دانشمند, از هر آنچه که در اطرافشان می گذشت, می خواستند بدانند و تشنه ی دانستن و کشف موضوعی بودند و هرجا صحبتی بود پیگیر میشدند و تحلیل می کردند ...

+ نوشته شده در  ساعت ۱۶ بعد از ظهر  توسط پیرمرد |